Granitens Tillämpningsområden

“Granit (silikatsten) är samlingsnamnet för flera stentyper med liknande egenskaper. Hit hör granit, gnejs, diabas, syenit, kvartsit m.fl. Graniterna är motståndskraftiga mot både kemisk och mekanisk påverkan och tål sura medel med pH-värde lägre än 7. De är uppbyggda av hårda silikatmineraler och även en polerad yta klarar slitaget i offentlig miljö. Observera att fogbruket oftast innehåller cement och skadas av sura medel.” (En handbok om Natursten, Sveriges stenindustirförbund).

Polerad eller slipad Granit är mycket lämplig för alla typer av inredningsapplikationer. Detta då Granit har stor ythårdhet som gör den mindre känslig för repor och kemisk påverkan. Vilket gör den lätt att rengöra då den tål starka rengöringsmedel. Grövre bearbetningsformer gör den mindre lämplig i underhållssynpunkt. En flammad eller en enfärgad slipad granit kan också vara mindrelämpliga då fläckar syns tämligen väl. (En handbok om Natursten, Sveriges stenindustirförbund)

Gå till www.granitbutiken.se